Lắp đặt Zidoo X20 Pro và micro D’com Max 7

Lắp đặt Zidoo X20 Pro và micro D'com Max 7

Các dàn karaoke khác:

https://agasoundvn.com/audio/dan-karaoke/dan-karaoke-gia-dinh/dan-karaoke-cavs-lc712-neo-x-2/

https://agasoundvn.com/audio/dan-karaoke/dan-karaoke-gia-dinh/dan-karaoke-jbl-nhanh-shop-t65gd/

Anh khách hàng chơi toàn thiết bị cao cấp

Lắp đặt Zidoo X20 Pro và micro D'com Max 7

 

Lắp đặt Zidoo X20 Pro và micro D'com Max 7

 

Lắp đặt Zidoo X20 Pro và micro D'com Max 7

THAM KHẢO CÁC DÀN KARAOKE GIA ĐÌNH CỦA NHANH SHOP AUDIO GIẢM GIÁ TỪ 3-30TR CHO MỖI DÀN

https://agasoundvn.com/audio/dan-karaoke/dan-karaoke-gia-dinh/dan-karaoke-cavs-pro-12-lite-day-zm2700-gold-vang-f5000-gold-micro-t4/

https://agasoundvn.com/audio/dan-karaoke/dan-karaoke-gia-dinh/dan-karaoke-loa-audiofrog-a210-ampli-audiofrog-d300p-micro-audiofrog-awr-820d/

https://agasoundvn.com/audio/dan-karaoke/dan-karaoke-gia-dinh/dan-karaoke-loa-jbl-mk10-sub-listensound-ls-12b-day-cavs-zm2500-gold-vang-co-cavs-f5000-gold-micro-khong-day-cavs-t4/

Để lại tin nhắn

Vừa mua sản phẩm

0832267267
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon